komisjee rada miejska kozuchowW dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2/ Bilans wykonania funduszu sołeckiego w Gminie Kożuchów za 2018 rok.
3/ Ulgi, zwolnienia i umorzenia podatkowe dotyczące działalności rolniczej i obszarów wiejskich za 2018 rok – informacja.
4/ Sprawy różne.
5/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.