Marcin Jelinek                                                                                  Książ Śląski, 24 maja 2016 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

 

 

  1. 1.W dniu 31 marca br. złożyłem interpelację o następującej treści: „W związku z zakończonym procesem remontowo - przystosowawczym najętych pomieszczeń   w budynku przy ul. 1 maja w Kożuchowie proszę o sporządzenie pełnego zestawu kosztów poniesionych przez gminę w celu wykonania prac remontowych i adaptacyjnych. W zestawieniu proszę zawrzeć informację na temat rodzaju kosztu i kwoty na niego wydatkowanej”, nie otrzymałem do dzisiaj odpowiedzi, w związ tym ponawiam interpelację, lub proszę o uzasadnienie dlaczego taka informacja ewentualnie nie może być udzielona.