WNIOSEK
W sprawie boiska sportowego w Książu Śląskim
 

 

W związku planowanym ponownym utworzeniem Klubu Sportowego w Książu Śląskim wnoszę o:

- dokonanie weryfikacji własności działki nr 258/6 na której znajdowało się boisko sportowe   i który w mniemaniu mieszkańców miejscowości dalej jest boiskiem sportowym                          ( najprawdopodobniej działka aktualnie jest w własnością Skarbu Państwa) – wniosek o przejecie gruntu na rzecz gminy,

- wydanie uregulowanie prawne działki nr 258/6 w Książu Śląskim i zapisanie terenu jako terenu rekreacyjno-sportowego z zamiarem budowy boiska piłkarskiego – wydanie stosownego zarządzenia.

 

 

Odpowiedz na interpelacje - PDF - pobierz

 
WNIOSEK
W sprawie boiska sportowego w Studzieńcu
 

 

W związku ze stanem faktycznym dotyczącym boiska w Studzience, które w obecnym stanie technicznym nie spełnia wymogów do rozgrywania meczów mistrzowskich i posiada weryfikację warunkową do czerwca 2011 roku, (przypominam, że problem stanowi bliskość ogrodzenia od płyty boiska) zwracam się z zapytaniem jakie działanie aktualnie są prowadzone i jaki termin ostateczny przewidziany jest do rozwiązania w/w  problemu  ?

Przypominam również że, zarząd klubu LZS Irma Studzieniec wnioskował do Pana Burmistrza o wykonanie zadaszenia agregatu przy budynkach socjalnych na boisku, w celu jego ochrony przed warunkami pogodowymi, niestety do dnia dzisiejszego zadaszenie nie zostało wykonane pomimo wielokrotnych zapewnień o szybkim załatwieniu sprawy.

Wnioskuję o:

- podjęcie stosownych działań, aby do czerwca 2011 roku w/w problem został rozwiązany w celu dokonania weryfikacji boiska przez LZP.

- dokonania zadaszenia agregatu.

 

 

 

WNIOSEK
W sprawie wyznaczenia pasa drogowego drogi gruntowej i jej utwardzenia w Książu Śląskim – „sięgacz” drogi wojewódzkiej nr 283 – dojazd do cmentarza

 

W związku ze sporządzany planem zagospodarowania cmentarza w Książu Śląskim wnioskuję o uwzględnienie, w przypadku jeżeli w/w plany tego nie uwzględniają:

- wyznaczenie pasa drogowego – drogi wewnętrznej będącej „siegaczem” drogi wojewódzkiej nr 283, stanowiącej dojazd do działki nr 60/5,

- wyznaczenia miejsca postojowego dla samochodów osobowych przy cmentarzu na dz. 65/6,

- dokonania analizy możliwości trwałego utwardzenia w/w drogi dojazdowej i miejsca postojowego dla samochodów na dz. 65/6 .

Proponowane rozwiązanie:

- płyty betonowe np. typu „jumbo”

- długość do utwardzenia ok. 300 m

- szerokość utwardzenia 2~3 m

Odpowiedz na interpelacje - PDF - pobierz

WNIOSEK
w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej przy działkach 77/4, 27/7, 99/3, 95
w Książu Śląskim – „sięgacz” drogi wojewódzkiej nr 283 – dojazd do nieruchomości na w/w działkach

 

W nawiązaniu do zapewnień Pana Burmistrza w stosunku do właścicieli nieruchomości przy działkach 77/4, 27/7, 99/3, 95 wnioskuje o przyśpieszenie prac zmierzających do wykonania nawierzchni utwardzonej w/w drogi. Problem ten jest sygnalizowany przez mieszkańców od ponad 5 lat i do dnia dzisiejszego, pomimo wielokrotnych zapewnień o dokonaniu tego typu inwestycji nie został zrealizowany.

W związku z bardzo złym stanem technicznym drogi gruntowej przy działkach 77/4, 27/7, 99/3, 95  w Książu Śląskim – „sięgacz” drogi wojewódzkiej nr 283 – dojazd do nieruchomości na w/w działkach wnioskuję o:

- utwardzenie w/w odcinak drogi gruntowej nawierzchnią tłuczniową wraz z pierwotnym wykorytowaniem i podsypką utwardzającą w/w odcinka drogi.

 

. Proponowane rozwiązanie:

- tłuczeń

- długość do utwardzenia ok. 600 m

- szerokość utwardzenia 2~3 m

Odpowiedz na interpelacje - PDF - pobierz

WNIOSEK
w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej do działek nr 16/3, 16/13 w Studzieńcu  – „bloki”

 

W związku z fatalnym stanem drogi dojazdowej do w/w działek w miejscowości Studzieniec. Droga dojazdowa jest jedną z ważniejszych alterii komunikacyjnych na wsi, stanowi dojazd mieszkańców byłych bloków po PGR-owskich  do drogi wojewódzkiej nr 283.

Wnoszę o sporządzenie analizy finansowo-inwestycyjnej w celu dokonania utwardzenia trwałego w/w drogi gruntowej. W analizie proszę o uwzględnienie wszystkich kosztów inwestycji w tym jeżeli tego inwestycja wymaga kosztów projektu i uzgodnień.

 

Proponowane rozwiązanie:

- płyty betonowe np. typu „jumbo”

- długość do utwardzenia ok. 350 m

- szerokość utwardzenia 2~3 m

 

 
WNIOSEK
w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej przy działkach 77/4, 27/7, 99/3, 95 w Książu Śląskim – na tzw. Osiedlu Leśnym.

 

W ostatnich latach w Książu Śląskim na działkach  powstało kilkadziesiąt nowych nieruchomości. W rejonie tym planowane są kolejne budowy domów jednorodzinnych. W związku z tym wnoszę zapytanie o:

- możliwość dokonania utwardzenia w/w drogi gruntowej w najbliższym okresie tj, w 2012 roku.

- wpisanie w/w propozycji inwestycyjnej do planów wydatków w przyszłorocznym budżecie

 

Proponowane rozwiązanie:

- tłuczeń

- długość do utwardzenia ok. 800 m

- szerokość utwardzenia 2~3 m

 

Wniosek o wykonanie utwardzenia drogi gruntowej Studzieniec – droga gruntowa

 

 

Wnioskuję o dokonanie utwardzenia drogi gruntowej będącej sięgaczem drogi wojewódzkiej nr 283 w miejscowości Studzieniec przy działkach nr 6/7, 6/11, 6/10.  Część drogi została zniszczona podczas budowy boiska sportowego przez ciężki  sprzęt który wykorzystywał jej pierwszy odcinek do wjazdu na teren zespołu parkowego i dalszego dojazdu na teren budowanego boiska sportowego.

 

Miejscowość : Studzieniec

Położenie – droga gruntowa od mostu przy wjeździe na zespół pałacowo-folwarczny do posesji na  działkach nr 6/7, 6/11, 6/10.

Długość odcinka : ok. 100 mb

Szerokość drogi do utwardzenia – 3 ~ 4 mb

Materiał do utwardzenia: szlaka

 

 

Wniosek o zmianę organizacji przejazdu autokaru

 

Mieszkańcy posesji na działkach 245, 22, 23/2,  23/6, w Studzieńcu ( posesje przy drodze            w kierunku na Nową Sól) skarzą się na niszczenie drogi gruntowej, będącej „sięgaczem” drogi asfaltowej, koło ich posesji przez przejeżdżający tamtędy autokar  szkolny.  Autokar w celu nawrócenia w kierunku na Kożuchów zjeżdża z drogi asfaltowej przy działce nr 245 na drogę gruntową i objedzą działki nr 245 i 246 w celu ponownego wjechania na drogę  asfaltową. Droga gruntowa po której  porusza się autokar jest droga nie utwardzona, piaszczystą. W celu nawrócenia autokar mógł by wykorzystać niezabudowana działkę nr 246 co nie powodowałoby destrukcji nawierzchni drogi gruntowej.

W dniu 7 lutego br odbyłem rozmowę z przedstawicielem Urzędu Miasta odpowiedzialnym za organizację tras przejazdu tcy autokarów,  który mnie poinformowała ze wyznaczona trasa przejazdu jest na „życzenie” mieszkańców. W wyniku rozmów z mieszkańcami stwierdziłem ze faktem jest że życzeniem mieszkańców był dojazd autokaru w pobliże tych posesji, ale ich intencją nie było poruszanie się autokaru po drodze gruntowej.

Wnioskuję o:

- zmianę trasy przejazdu i nie wjeżdżanie autokaru na drogę gruntowa przy w/w posesjach,

- proponuję zobligowanie przewoźnika do nie używania drogi gruntowej w celu „nawrócenia” autokaru, a  w tym celu wykorzystanie np. placu na działce nr 246 ( jest to działka prywatna, właściciel nieruchomości wyraził zgodę na tymczasowe wykorzystanie swojej nieruchomości w tym celu, podczas budowy odcinka drogi Studzieniec - Lubieszów składowany był tam tłuczeń.)

 

 

Wniosek o dokonanie weryfikacji możliwości budowy zatoczek autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 283 w miejscowości Studzieniec

 

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców miejscowości Studzieniec, i przeciągającymi się czasie działaniami zmierzającymi do budowy w tej miejscowości dwóch zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 283 proszę o przyśpieszenie procesu projektowo-uzgodnieniowego zmierzającego do określenia ram inwestycji, a w szczególności o:

- sprawdzenie własności działek o numerach: 162/3, 162/4, 162/2, 165/1  oraz  138/1                     w miejscowości Studzieniec w celu budowy na nich zatoczek autobusowych. Z mapy poglądowej wynika, że zatoka w kierunku na Zieloną Górę mogła by powstać w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ( dz. 315/5 przy działkach 138/4 138/1) gdzie pobocze                  w  pasie drogowym jest szerokości do tego wystarczającej;

- dokonanie oceny proponowanych miejsc przez Zarządcę Drogi oraz odpowiednia Komedę  Policji;

- w przypadku pozytywnej akceptacji Zarządcy Drogi i odpowiedniej  jednostki Komendy Policji, władną do oceny lokalizacji miejsc postojowych dla autokarów w pasie drogowym jeżeli właścicielami gruntów na których proponowana jest budowa zatoczek autobusowych będą osoby  prywatne o  skierowanie do nich zapytania co do sprzedaży części nieruchomości na rzecz gminy, na cel publiczny;

- w przypadku pozytywnej akceptacji Zarządcy Drogi i odpowiedniej  jednostki Komendy Policji ale kategorycznej odmowy ze strony właścicieli prywatnych przeprowadzenie analizy czy możliw e jest w tym przypadku wszczęcia procedury  wywłaszczeniu części  nieruchomości dla celów publicznych zgodnie z art.21 Konstytucji RP i  ustawę z 21 sierpnia 1997 r. o goospodarce nieruchomości

Odpowiedz na interpelacje - PDF - pobierz