Zatoczki w Studzieńcu 

Zmiany w budżecie gminy w miesiącu marcu spowodowały, że z budżetu usunięta została kwota przeznaczona na przygotowanie dokumentacji na budowę dwóch zatok autobusowych w miejscowości Studzieniec. W/w kwota został przeznaczona na inny cel na wniosek Burmistrza, który poinformował Radnych że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie posiada  aktualnie funduszy na w/w inwestycje. Zacząłem drążyć temat i okazało się zę jest to nie prawda, a winna jest po stronie gminy, która z dla mnie nie zrozumiałych przyczyn spycha odpowiedzialność na Zarząd Dróg Wojewódzkich…..

 

Poniżej treść pisma jakie skierowałem do Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z odpowiedzią jaką otrzymałem,( komentarz zostawiam Państwu do oceny….)

 

 

Marcin Jelinek                                                                             Książ Śląski, 31 marca 2011r.

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów

tel. 6967 516 037

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

Pani

Helena Włodarczyk

Dyrektor

Zarządu Dróg Wojewódzkich

al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

 

 

 

 

Dot. budowy zatok autobusowych w ciągu drogi woj. Nr 283 w m. Studzieniec, pismo - odp. adresowana do Urzędu Miasta w Kożuchowie ZDW-ZG-IIIP-0611/09  z dnia 6 stycznia 2010r.

 

Zwracam się z zapytaniem do Pani Dyrektor o kwestie planowanej budowy zatoczek autobusowych w miejscowości Studzieniec (gmina Kożuchów, powiat Nowa Sól). Jako Radny Miasta Kożuchów moim obowiązkiem jest należyte reprezentowanie interesu mieszkańców mojej gminy, jak i sprostanie ich oczekiwaniom w zakresie również bezpieczeństwa. Zatoki autobusowe są jednym z ważniejszych oczekiwań mieszkańców m. Studzieniec od samorządu terytorialnego zarówno w aspekcie ich korzystania ze środków komunikacji autobusowej jak i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi. W/w problem był już wielokrotnie akcentowany przez mieszkańców władzą samorządowym  i w ostatnim okresie byłem w przekonaniu, że w/w inwestycja zostanie rozpoczęte poprzez etap przygotowania dokumentacji. Pismem z dnia 6 stycznia 2010 roku adresowanym  do Urzędu Miasta Kożuchów (ZDW-ZG-IIIP-0611/09 ) na zapytanie w zakresie budowy w/w zatok autobusowych odpowiedzieli Państwo, że w 2010 roku zlecą opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatok autobusowych w m. Studzieniec. Poinformowali Państwo również,  że czynnikiem ułatwiającym wprowadzenie zadania do planu na 2011 rok była by deklaracja Gminy o partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji. Rada Gminy w uchwale budżetowej na rok 2011 przeznaczyła kwotę 20 tyś. zł na opracowanie w/w dokumentacji jako wyraz deklaracji o partycypacji kosztów wykonania dokumentacji. W dniu przyjmowania uchwały budżetowej jako Radny byłem przekonany, że w/w zadanie zostało  z Państwem  w pełni uzgodnione, zarówno w zakresie partycypacji kosztów jak i w zakresie przygotowywania już właściwej dokumentacji.

W dniu 30 marca br. na sesji Rady Miejskiej, zostaliśmy poinformowani,     że opracowanie w/w dokumentacji na dzień dzisiejszy jest niemożliwe w związku z nie ujęciem tego zadania w budżecie ZDW.W związku z powyższymi faktami, zwracam się z zapytaniem do Pani Dyrektor, czym spowodowane jest nie ujęcie w/w zadania w planach ZDW, pomimo wcześniejszych deklaracji o zleceniu opracowania w/w dokumentacji i wywiązaniu się Gminy Kożuchów            z deklaracji o partycypacji w kosztach opracowania jej, czego wyrazem była uchwała budżetowa zapisująca środki na w/w zadanie.

Pozwolę sobie przypomnieć, że w piśmie na które się powołuję Pani Dyrektor stwierdza, że budowa zatok autobusowych w m. Studzieniec jest ważna z uwagi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Czy ze swojej strony Gmina Kożuchów nie dopełniła jakiejś formalności ?, czy o nie sporządzeniu w/w dokumentacji zadecydowały tylko względy ekonomiczne i brak środków ZDW na te zadnie w roku bieżącym ?

 

Z poważaniem


Odpowiedz na w/w pismo z ZDW. (PDF)