Zatoczki w Studzieńcu, odsłona II !!! 
Urząd Miasta i Gminy wystosował bardzo ogólnikowe pismo w sprawie budowy zatoczek autobusowych w miejscowości Studzieniec do Zarządu Dróg Wojewódzkich ( treść w pisma w załączeniu), i nie wiem na co nasi urzędnicy liczyli bo otrzymali odpowiedz że stanowisko zarządu Dróg zaprezentowane w piśmie skierowanym do mnie nie uległo zmianie i podtrzymali zdanie ze wystarczy tylko dobra chęć ze strony władz gminy i proces przygotowywania w/w inwestycji by się rozpoczął. ( w załączeniu kolejne pismo do naszego magistratu w tej sprawie).
Pismo do mojej wiadomości w odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta i Gminy w Kożuchowie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - PDF
 
Pismo do  Urzędu Miasta i Gminy w Kożuchowie ws. wystosowania pisma do ZDW w celu rozpoczęcia przygotowywania dokumentacji.

Czyn społeczny …Rada Sołecka wsi Książ Śląski i Stowarzyszenie Czarna Struga
W dniu 14 maja br. w Książu odbył się czyn społeczny, i ku mojemu zaskoczeniu uczestniczyła w nim znaczna grupa młodzieży. Udało się odmalować nasz wiejski przestanek oraz uporządkować centrum wsi. Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie.