Marcin Jelinek                                                                                  Książ Śląski, 30 listopada 2016 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                                

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

 

 

1. Proszę o informację dla mieszkańców w zakresie modernizacji drogi w Studzieńcu ( zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów –Studzieniec ). Pierwotny termin zakończenia pracy wyznaczony był na dzień 30 listopada 2016 roku. Roboty dalej trwają, a mieszkańcy pytają kiedy zostaną one zakończone, brak jest takiej informacji również na stronie starostwa powiatowego.

2. W związku z dodatkowymi wydatkami na zadanie pn. „Remont i przebudowa dróg i chodników przy ul. Młynarskiej, Rataja, Koszarowej i Kościuszki w Kożuchowie” proszę o informację z jakiego paragrafu pochodziły środki wydatkowane na roboty dodatkowe tj. roboty zlecone firmie Firma BUD- DRÓG Aneksem nr 1 z dnia 06.10.2016 roku, o wartość 274.132,48 zł - nie przypominam sobie by Rada Miejska zwiększała środki na to zadanie w tym zakresie, a mam w pamięci „pretensję” radnych w zakresie zlecania zadań dodatkowych na ul. Kraszewskiego. Proszę o informację dlaczego również pomimo wielu informacji ze strony Pana Burmistrza, że przedsiębiorstwo PUK USKOM wykona we własnym zakresie wszelkie roboty odnośnie kanalizacji i spraw sanitarno-wodociągowych zostały zlecone zadania na łączną kwotę 150 849,49 zł związane z realizacją tej inwestycji. Proszę o całościowe zestawienie kosztów inwestycji wraz z tymi kosztami dodatkowymi.

3. Proszę o informację, w nawiązaniu do zapewnień jakie otrzymałem od Pana Burmistrza, jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa odnośnie oświetlenia ul. Asnyka w Kożuchowie.