Marcin Jelinek                                                                                  Książ Śląski, 29 grudnia 2016 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

 

 

  1. W związku z unieważnieniem trzeciego postępowania przetargowego na zadanie pn.” Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów” proszę o informację jak zamierza Pan burmistrz w tej sytuacji zorganizować dowozy dla uczniów, czy będzie to forma zastępcza, czy docelowe rozwiązanie, za jaką kwotę i w jakim trybie, kto będzie wykonawca usługi?
  2. Proszę o zwrócenie się do ZDW w Zielonej Górze z prośbą o możliwość rozważenia rozbudowy istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 283 w miejscowości Książ Śląski oraz o wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na tej drodze. Prośbę swoją motywuję wnioskami mieszkańców, którzy zwrócili się o do mnie jako ich radnego o zajęcie się sprawą. W ostatnich latach w oznaczonej lokalizacji powstało kilkanaście nowych domów co uzasadnia podjecie tematu ze względu na ich bezpieczeństwo. W załączeniu przedstawiam mapę poglądową z sugerowanymi przez mieszkańców problemami jakie maja w tym zakresie.
  1. Proszę o dokonanie utwardzenia drogi w miejscowości Książ Śląski – działka nr 241 i 258/22, co „obiecał” Pan Burmistrz jednej z mieszkanek kilka miesięcy temu,.