Marcin Jelinek                                                                                  Książ Śląski, 26 stycznia 2017 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

 

 

  1. W związku z wynikami Budżetu Obywatelskiego, w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów, proszę o złożenie wniosku w ramach konkursu „Lubuskie siłownie pod chmurką” ogłoszonego przez Województwo Lubuskie na wybudowanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Książ Śląski. Taka inicjatywa ze strony urzędu byłaby docenieniem wyniku jaki inicjatywa mieszkańców Książa Śląskiego w ramach tegorocznego Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego uzyskała (1902 głosy). Oczywiście jest to konkurs na dofinansowanie, ale domniemam, że Państwo Radni patrząc na wynik jaki uzyskała moja miejscowość i zaangażowanie mieszkańców, również przychyla się do ewentualnych zmian budżetowych w tym zakresie.
  2. Od 1 stycznia 2017 r. właściciele prywatnych posesji mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy, jeżeli nie jest to związane z działalnością gospodarczą – zgodnie z uchwaloną w grudniu nowelizacją ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach. Nowe prawo upraszcza też regulacje dotyczące wycinki oraz daje jednostkom samorządu kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb. W związku tym kierowane są do mnie dwa pytania:

– od mieszkańców - na jakiej podstawie mają ewentualnie sami udokumentować, ze zgodnie z zapisami ustawy mogą usunąć drzewo? Czy są jakieś opracowane procedury ( bo neim ma w tym zakresie żadnych rozporządzeń właściwego ministra)? Czy ktoś z gminy będzie dokonywał kontroli wycinanych na tej podstawie drzew? W przypadku jakiejkolwiek kontroli w jaki sposób mają udowodnić, że mogli wyciąć te drzewa?

– od sołtysów w zakresie drzew i krzewów znajdujących się na mieniu gminy np. działka rekreacyjna w Książu Śląskim, kto może dokonać wycinki ? w jakiej procedurze i jak ma być to dokonane? Czy sołtys jako bezpośrednio zarządzający tym terenem ma takie kompetencje?