Książ Śląski, 27 czerwca 2011 r.

 

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

 

 

WNIOSEK

 

W sprawie boiska sportowego w Książu Śląskim

 

W związku planami zagospodarowania dz. 258/6 pod boisko wiejskie zwracam się z prośba o dokończenie procesu uregulowań prawnych tyczących się w/w działki – sporządzenie aktu notarialnego, a tym samym o wniesienie zmian do uchwały budżetowej w zakresie zapisania środków na w/w cel. Przewidywane koszty to kwota około 2500 zł.

 

Zwracam się również z zapytaniem o możliwość wykonania przyłącza energetycznego i postawienia na w/w działce skrzynki energetycznej, co zdecydowanie ułatwiło by organizację jakichkolwiek przedsięwzięć na tym terenie. Proszę o podanie przybliżonej kwoty w/w przyłącza. Znając kwotę będziemy się starali przekonać mieszkańców naszej wsi aby partycypowali w jego wykonaniu poprzez przekazanie środków z funduszu sołeckiego na 2011 rok.