Marcin Jelinek                                                                        Książ Śląski, 1 marca 2017 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                                

 

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

 1. Proszę o informację ile drzew na terenie gminy Kożuchów zostało wyciętych na terenach będących własnością gminy Kożuchów w okresie lat 2014-2017?
 1. Ile wykonano nowych nasadzeń drzew na terenie gminy Kożuchów w latach 2014 – 2017 związanych z:
  1. Wymaganymi nasadzeniami wykonywanymi w ramach nasadzeń po wycince drzew odnośnie prowadzonych inwestycji np. ulica Kraszewskiego.
  2. Nasadzenia dodatkowe.
  3. Czy w związku z inwestycją w Studziencu       (droga powiatowa), powiat zobligowany jest do nasadzeń drzew po wycinkach?
 1. W związku z pojawiającymi się różnymi informacjami na temat naszej strefy proszę o informację czy jest tam woda, kanalizacji i energia elektryczna, jeżeli tak to w jakim stanie technicznym? Kiedy był ostatnio robiony przegląd ww. infrastruktury?
 1. Proszę o uzupełnienie ubytków w szybach na hali sportowej przy gimnazjum.
 1. Proszę określić na jakiej podstawie prawnej w myśl zapisów Uchwały nr LVI/316/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności prawa, reprezentująca Radę Miejską w Kożuchowie w tym postępowaniu, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k dokonał wycofania wniosku przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny ww. sprawie. Bowiem wnioskodawcą była Rada Miejska i w mojej ocenie jedynym uprawnionym podmiotem do złożenia samodzielnego lub delegowania ww. uprawnienia na kancelarię była i jest wyłącznie Rada Miejska poprzez stosowną uchwałę, a rada takiej uchwały do dnia dzisiejszego nie podjęła.
 1. Proszę o uwzględnienie w planie uzupełnienia oświetlenia drogowego na ternie gminy, następujących czterech lokalizacji w miejscowości Książ Śląski, lokalizacje zgłoszone przez mieszkańców na zebraniu wiejskim w dniu 26.02.2017r. po uzgodnieniach z panią Sołtys.
 1. a)Działka nr 217 – pas drogi wojewódzkiej, na końcu wsi w kierunku Zielona Góra
 2. b)Działka nr 217 – pas drogi wojewódzkiej, na końcu ws w kierunku Kożuchów
 3. c)Działka nr 253 – pas drogi powiatowej, na końcu wsi w kierunku Czasławia
 4. d)Działka nr 219, na końcu wsi w kierunku Jarogniewic

Rys lokalizacji:

 

 1. Proszę o uwzględnienie w planie utwardzenia dróg gminnych w sołectwach, w miejscowości Książ Śląski, następujący trzech lokalizacji w miejscowości, lokalizacje zgłoszone przez mieszkańców na zebraniu wiejskim w dniu 26.02.2017r. i ustalone z panią Sołtys.
 1. a)Działka nr 241, ( z względu na zaistniałą „sytuację” proszę o priorytetowe potraktowanie tej lokalizacji
 2. b)Działka nr 65/6, (uzupełnienie wykonanego już utwardzenia)
 3. c)Działka nr 228/2 – pas dorgi wojewódzkiej

Rys lokalizacji:

 

 1. 8.Proszę o informacje na temat aktualnego przeznaczenia działki nr 97/1 w Książu Śląskim (działa przy budynku byłej świetlicy) i czy istnieje tam możliwość wybudowania ogólnodostępnego parkingu, jeżeli tak to jakie procedury formalne należy wszcząć? Z jakim wnioskiem należ wystąpić? Czy ww. działka ma wyznaczone aktualne granice, czy trzeba wystąpić o ich wznowienie?