Marcin Jelinek                                                                        Książ Śląski, 30 marca 2017 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                                

 

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

1. Proszę o informację czy w związku z ogłoszeniami prasowymi,  iż w dniu 3 marca rozpocznie się nabór na dofinansowanie budowy targowisk, nasza gmina będzie starać się o dotację na jego budowę? Czy jednak pozostajemy pryz koncepcji, żeby inwestycję finansować w 100% ze środków własnych?

 

2. Na jakim etapie są teraz sprawy odnośnie uzyskania dotacji na świetlicę w Sokołowie, w związku z tym iż konkurs został unieważniony, a nie podano aktualnie daty kolejnego naboru?

 

3. Czy istnieje możliwość, żeby spotkanie w sprawie konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kożuchów odbyło się w godzinach popołudniowych? Obecnie wg. zamieszczonej informacji jest planowane na 05 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Sali Radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.