Marcin Jelinek                                                                   Książ Śląski, 27 kwietnia 2017 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                                

 

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

  1. 1.W związku z ustaleniem nowych stawek usług związanych z wywozem nieczystości płynnych przez zakład wodociągów i kanalizacji PUK USKOM sp. z o.o. proszę jeszcze o doprecyzowanie informacji na temat rozliczania oczyszczanego 1m3 ścieków, bowiem Pan Prezes informował, że będą rozważane dwie możliwości, naliczenie płatności wg. objętości możliwości technicznych pojazdu jaki został zadysponowany, lub wg. możliwości fizycznego zrzutu nieczystości na oczyszczalnię. Proszę o uzupełnienie ww. informacji o tych możliwościach w formie komunikatu dla mieszkańców. Proszę również o informację czy w cenie usług jest już uwzględniony koszt dojazdu, bowiem w poprzednim „cenniku” stanowił on osobną pozycję.

 

  1. 2.Proszę o informację czy w związku z możliwością ubiegania się na dotację na usuwanie odstojników wpłynęły w tym zakresie wnioski od osób mogących się o takie dotacje ubiegać. Pytanie związane jest z tym, iż w pewnym okresie był to temat podnoszony kilkakrotnie na sesjach, więc chcę mieć informację, czy ktoś z takiej możliwości teraz korzysta.