Książ Śląski, 31 sierpnia 2011 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

WNIOSKI

 

  1. W sprawie boiska sportowego w Studzieńcu. Ponownie zwracam się z zapytaniem dlaczego, pomimo wypowiedzi Pana Burmistrza na jednej z komisji rolnictwa do dnia dzisiejszego nie został zadaszony agregat na boisku. Pan Burmistrz stwierdził na komisji ze zostanie on zadaszony do końca okresu wakacyjnego. Przypominam również, że zarząd klubu LZS Irma Studzieniec wnioskował do Pana Burmistrza o wykonanie zadaszenia agregatu przy budynkach socjalnych na boisku, w celu jego ochrony przed warunkami pogodowymi. Kiedy zostanie agregat zadaszony ?

 

  1. W sprawie przesunięcia ogrodzenia na boisku sportowym w Studzieńcu. Dlaczego pomimo już kilkakrotnego zwracania uwagi od wszystkich zainteresowanych tym problemem do dnia dzisiejszego ogrodzenie na boisku nie zostało przesunięte. Pragnę przypomnieć,  że ogrodzenie jest zbyt blisko płyty boiska, ze względu na ten fakty posiada ono tylko warunkową weryfikację prze LZPN. Kiedy wyżej wymienony problem zostanie wkońcu rozwiązany ?

 

  1. W sprawie wycięcia dwóch dębów przy boisku w Studzieńcu. Pan Burmistrz już sygnalizował kilka miesięcy temu ze w/w dwa dęby przy ogrodzeniu boiska zostaną usunięte, co umożliwi przesuniecie samego ogrodzenia. Do dnia dzisiejszego niestety nic w tym zakresie nie zostało poczynione. Kiedy dęby zostaną usunięte ?

 

  1. W sprawie wniosku  o przyjęcie OSP w Studzieńcu do Krajowego Systemu Ratownictwa. W/w wniosek o przyjęcie jednostki OSP do systemu jest obwarowany wykonaniem kilku inwestycji w remizie OSP m.in. poszerzeniem bramy, modernizacją zaplecza socjalnego oraz zamontowaniem systemu zdalnego uruchamiania. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w budżecie na 2011 rok są zapisane środki finansowe na inwestycje – remont bramy wjazdowej. Do dnia dzisiejszego nie wykonano w tym zakresie żadnych prac, z czym jest to związane i kiedy zostaną w/w inwestycje wykonane.

 

 

 

 

Marcin Jelinek