Marcin Jelinek                                                                   Książ Śląski, 29 czerwca 2017 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

 

 

  1. 1.Do dnia dzisiejszego żadna z naszych instytucji nie oblikowała harmonogramu tzw. „Akcji Letniej” w zakresie oferty skierowanej dla dzieci na terenach wiejskich. Proszę o informację czy któraś z instytucji w tegoroczne wakacje planuje objąć swoim działaniami również dzieci z terenów wiejskich, poprzez organizację aktywnej formy spędzania czasu wolnego w ich miejscu zamieszkania?

 

  1. 2.Proszę o informacje na jakim etapie jest planowany zakup budynku przy ul. 1 maja w Kożuchowie, w którym obecnie siedzibę mają m.in. OPS. Czy są sporządzone już operaty szacunkowe?

 

  1. 3.W związku z reformą oświaty i likwidacją Gimnazjów, czerwiec był okresem w którym nauczyciele mogli otrzymywać wypowiedzenia z pracy lub informacje o rozwiązaniu umowy, proszę o informację czy takie przypadki w naszych szkołach miały miejsc, jeżeli tak jaka była ich skala.

 

  1. 4.Proszę o wyjaśnienie kwefi wykonanej inwestycji w SP Mirocin Dolny odnośnie budowy kompleksu sportowego i braku do dzisiaj zamontowania belki startowej na pasie do skoku w dal. Wg. specyfikacji taka belka winna być zamontowana, w toku realizacji inwestycji nastąpiło w tym zakresie małe „zamieszanie” i fizycznie do dzisiaj jej nie ma. Okres gwarancyjny dobiega końca, w związku z tym proszę o podjęcie w tym zakresie działań.

 

  1. 5.Ponawiam prośbę mieszkańców Książa Śląskiego o zamontowanie lustra drogowego na wyjeździe na drogę wojewódzką, z budynku gdzie aktualnie mieści się Filia Biblioteki Publicznej. Ww. sprawa była osobiście zgłaszana Burmistrzowi na spotkaniu z mieszkańcami na początku roku. Informujemy jednocześnie, że jedno ze „starych” luster, z uszkodzoną tyczką znajduje się w budynku świetlicy. W tym przypadku być może można wykorzystać to lustro.

 

W związku z planowaną sprzedażą budynków po szkołach podstawowych w Broniszowie i Mirocinie Górnym proszę o informację czy planowana sprzedaż była konsultowana z mieszkańcami sołectw, bo tzw. „dobry obyczaj” wskazywał by by ich spytać o zdanie , to ich majątek i to powinna być ich decyzja, to on i ich dzieci chodzili do tych szkół i je budowali.  Pamiętam, że w zeszłej kadencji gdy dochodziło do sytuacji iż budynku w sołectwach miały być sprzedawane zwracaliśmy uwagę A.Ogrodnikwi by spytał o to mieszkańców. Nie wiem czy obecny Burmistrz to zrobił. W związku z tym proszę o informację w tym zakresie, kiedy i ajk było to konsultowane i czy mieszkańcy mieli inne propozycje w tym zakresie? O ile zgadzam się, że w przypadku świetlicy w Studzieńcu jest to decyzja w pełni zasadna, to w zakresie Broniszowa i Mirocina Górnego moim zdaniem należało by rozważyć czy nie są to dobre budynki by zrobić w nim mieszkania komunalne czy socjalne, których ciągle w gminie brakuje, a z pewnością mogli by z tych mieszkań również korzystać obecni mieszkańcy Mirocinów, Broniszowa czy wsi przyległych. Na dzień dzisiejszy kilka takich mieszkań gmina ma w Stypułowie i są one dobre wykorzystywane. Więc oznacza to, zę również an terenach wiejskich takie mieszkania mają rację bytu. Kilkadziesiąt miesięcy temu np. jedna z rodzin z Książa uzyskał mieszkanie w Stypułowie, a już niedługo również do Stypułowa przeprowadzi się kolejna rodzina. Osobiście cieszę się, że tym obydwóm rodzina w ciężkiej i uzasadnionej sytuacji udało się pomóc, dzięki również w tym przypadku przychylności Burmistrza, ale potrzeby dalej są, a mieszkań brakuje.  W naszej części gminy takich mieszkań nie ma, to jest również problem, a te budynki być może zaadoptowane na mieszkania mógł by tą sytuację rozwiązać. Bowiem mieszkańcy wsi również mają problemy mieszkaniowe, z zwracają się w tym zakresie do gminy o czym zapewne Pan Burmistrz dobrze wie. Dlatego proszę o informację czy dokonywana byłą tego typu analiza, jeżeli tak to jaki był przewidywany koszt adaptacji tych budynków na mieszkania?