Marcin Jelinek                                                                   Książ Śląski, 31 sierpnia 2017 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

 

 

  1. 1.W związku z ciągle zgłaszanymi przez mieszkańców Książa Śląskiego uwagami w zakresie nienależytego ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Książ Śląski proszę o kompleksowe rozwiązanie problemu. Jednocześnie informuję, że już kilkakrotnie na moja prośbę pracownicy USKOMU dokonywali pomiarów, a informacje z pomiarów były mi przekazywane. O wynikach informowałem mieszkańców. Wyniki pomiarów były prawidłowe. Za dotychczasowe interwencje w tym zakresie Panu Prezesowi PUK USKOM z.o.o serdecznie dziękuję. Jednakże nie wszyscy zainteresowani mieszkańcy ww. informacje uważają za rzetelnie wykonane. Bowiem zwracają mi uwagę, że odbywają się one w godzinach przedpołudniowych, kiedy obciążenie sieci praktycznie jest znikome - tego typu pomiary winy być wykonane w godzinach wieczornych, kiedy sieć jest w zdecydowanie większym stopniu eksploatowana. W związku z tym proszę o rozważenie możliwości, by pracownicy PUK USKOM sp. z o.o. najlepiej np. w obecności Pani Sołtys dokonali ww. pomiarów w godzinach wieczornych. Tak byśmy wszyscy mieli rzetelny obraz całej sytuacji.

 

  1. 2.Proszę o aktualną informację na temat projektowania przez ZDW zatok autobusowych w m. Studzieniec.

 

  1. 3.