Książ Śląski,   26 października 2017 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

1. Proszę o dokonanie zmian w statucie gminy Kożuchów (UCHWAŁA NR XXXVI / 241 /09 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 26 lutego 2009 roku), poprzez doprecyzowanie zapisów odnośnie składanych interpelacji przez Radnych i udzielanych na nie informacji. Ze względu na charakter pracy rady wnioskuję o wprowadzenie zapisów odnośnie czasu udzielania odpowiedz na interpelację radnych składane na sesji Rady Miejskiej, bowiem aktualnie stosowany 30 dniowy termin powoduje, że zazwyczaj termin udzielenia odpowiedzi przypada 1-3 dni po kolejnej sesji. Co w wielu przypadkach oznacza, iż Radny jeżeli nie zgadza się z udzieloną odpowiedzią lub chciałby dodatkowej informacji z zakresu udzielonej odpowiedzi musi w tym celu czekać kolejne blisko 30 dni. W związek z tym wnoszę doprecyzowanie terminu udzielania odpowiedz w sposób następujący: „Odpowiedz na interpelacje składane przez Radnych na zwyczajnej Sesji rady Miejskiej winy być udzielane do 30 dni od dnia w którym miała miejsce sesja zwyczajna Rady Miejskiej, jednak nie później niż dzień przed planowaną kolejna sesją zwyczajną Rady Miejskiej wynikającej z przyjętego planu pracy rady na dany rok.”

2. W związku z rosnącą ilością przyznawanych tytułów „Honorowego Obywatela Gminy Kożuchów” lub „Zasłużonego dla Gminy Kożuchów” wina powstać w miejscu publicznym np. przy zamku tablica, na której pojawiały by się na bieżąco imiona i nazwiska osób, jakie jako Rada Miejska doceniamy. Moja propozycja jest , abyśmy w ten sposób zarówno docenili nadany tytuł jak i również stworzyli informację dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasze miasto.

3. Proszę o uregulowanie z ZDW w Zielonej Górze sprawy bieżącego utrzymania zieleni na nowo wybudowanym rondzie w Kożuchowie. Niestety zieleń na rondzie nie jest utrzymywana w należytym stanie, co powoduje wiele „brzydkich” komentarzy odnośnie funkcjonowania naszego samorządu. Mieszkańcy nie do końca maja świadomość z zakresu podziału i obowiązków danego zarządcy drogi, wiec w mojej ocenie być może należało by zawrzeć podobne porozumienie z ZDW jakie jest odnośnie ul. Kraszewskiego z ZDP w Nowej Soli.

4. Proszę o informację jak realizowane są wypłaty środków dla osób poszkodowanych przez Huragan Ksawery. Bowiem w dyskusjach z mieszkańcami, którzy złożyli wniosek w dalszym ciągu oczekują na obiecane wsparcie. Proszę o informację jaka ilość osób złożył wniosek o pomoc w związku ze szkodami wyrządzonymi przez Huragan? czy wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie?