Marcin Jelinek                                                                   Książ Śląski, 28 listopada 2017 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                               

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

  1. 1.W związku z pojawiającymi się informacjami w mediach na temat spraw związanych z wykonaniem pokrycia dachowego na Zamku w Kożuchowie, proszę o informacje, czy zostało złożone oficjalne zawiadomienie do prokuratury, jeżeli tak to czy w sprawie czy przeciwko konkretnej osobie?

 

  1. 2.Proszę informacje na temat dalszych czynności związanych z wykonywanymi audytami inwestycji, jakie zostały zlecone przez Burmistrza Kożuchowa, tuż po objęciu urzędu, (audyty były dokonywane w roku 2015, dotyczyły m.in. ul. Kraszewskiego) czy ostatecznie wobec kogokolwiek na podstawie stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości zostały wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje, jeżeli tak to jakie?, jeżeli nie to dlaczego? Bowiem sprawa interesowała wielu mieszkańców, jednak w pewnym momencie przestały docierać jakiekolwiek informacje w tym zakresie. Proszę o przypomnienie ostatecznej kwoty na rzeczy firmy zewnętrznej, która wykonała ww. audyty.

 

  1. 3.Proszę o informację w zakresie planowanego w przyszłości remontu drogi w miejscowości Dziadoszyce. Z informacji jakie zostały mi przekazane wynika, że kilkakrotnie było ze strony rady sołeckiej wsi składane pismo w tej sprawie, były ze strony tut. Urzędu zapewnienia o remoncie. Na jakim etapie jest ww. sprawa?