Marcin Jelinek                                                                   Książ Śląski, 28 grudnia 2017 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

  1. 1.Zgodnie z dostępem do informacji publicznej proszę o udostępnienie Centralnego Rejestru Umów gminy Kożuchów za rok 2017 wraz z jednostkami podległymi.

 

 

  1. 2.Czy rozpoczął Pan Burmistrz proces przenoszenia Biblioteki Publicznej z Zamku do tzw. małego budynku w SP 1?

 

 

  1. 3.Proszę o wszczęcie procedury wyjaśniającej odnośnie wykonanego remontu drogi powiatowej Książ Śląski – Czasław, bowiem po kilku tygodniach od zakończenia planowanych prac w tym roku, wykonana nawierzchnia jest już mocno uszkodzona i wymaga remontu. Gmina Kożuchów partycypowała w kosztach wykonania tego remontu, w związku z tym ma również prawo do oceny jakości wykonanej nawierzchni drogi.

 

 

  1. 4.Ponawiam wniosek/interpelację w sprawie nienależytego stanu przepustu na cieku wodnym Mirotka w Miejscowości Mirocin Górny – dotyczy wniosku z dyżuru w dniu 22 listopada 2017„Mieszkanka Mirocina Górnego Pani Dorota Awrejcewicz (zam. Mirocin Górny 2) prosi o informację, na jakim etapie jest zgłaszana prośba naprawy przepustu na Mirotce – przy posesji mieszkanki. Mieszkanka prosi również o akta sprawy” informuję, że na dzień dzisiejszy w budżecie Gminy Kożuchów nie ma ujętej naprawy w/w mostka” bowiem z uzyskanej odpowiedzi nie wynika kto jest właścicielem ww. przepustu, a w tym wniosku jest to najbardziej istotne, by ustalić właściciela ? Proszę jednoznacznie odpowiedzieć kto jest jego właścicielem?

 

 

  1. 5.Proszę o informację o strukturze zatrudnienia w podległych jednostkach tj. Centrum Kultury Zamek, Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie informacji o : ilości zatrudnionych osób i podstawy zatrudnienia, średnim wynagrodzeniu miesięcznym brutto na danym stanowisku zatrudnienia. Czy wszystkim pracownikom zatrudnionym w jednostkach podległych gminie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, jeżeli nie wszystkim to proszę o informację dlaczego nie przysługuje.