Marcin Jelinek                                                                   Książ Śląski, 28 luty 2018 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                                

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

  1. Ponownie proszę o zajęcie się sprawą zmierzającą do formalnej możliwości przestawienia znaków oznaczających miejscowość Książ Śląski przy drodze wojewódzkiej wjazd od strony Zielonej Góry i przy drodze powiatowej wjazd od strony Czasławia. W ostatnich latach w związku z nowymi domostwami zmienił się obszar zamieszkania i niezbędne jest jego uregulowanie. Już kilkakrotnie zwracałem na ten aspekt uwagę, ale jak do tej pory nie dotarła do mnie pozytywna w tym zakresie informacja.
  1. Proszę o informację w zakresie planowanego remontu lokalu gminy przy ul. Słowackiego, jaki został przekazany Pani Barbarze Krzywickiej W związku z deklaracjami Pana Burmistrza proszę o informację kiedy rozpocznie się remont lokalu i w jakim zakresie będzie dokonany?

 

  1. 3.Proszę dokonać szczegółowego przeglądu murów miejskich, szczególnie na odcinku ul. Spacerowej gdzie pojawiły się nowe ubytki i pęknięcia w okresie zimowym. W mojej ocenie w niektórych miejscach należy niezwłocznie dokonać co najmniej prac zabezpieczających, przed dalszym wymywaniem zaprawy i kamieni.

 

  1. 4.Proszę o informacje w zakresie iluminacji murów miejskich, na którą wydano znaczne środki, która uległa dewastacji i na dzień dzisiejszy nie działa. Czy gmina zamierza odtworzyć iluminację, czy temat iluminacji uważa za zamknięty i nie ma zamiaru do tego w obecnej sytuacji powracać?

 

  1. 5.Blisko trzy lata temu został opuszczony przez jednostki gminne budynek przy ul. Słowackiego, jakie jest jego dalsze przeznaczenie i co w tym zakresie zostało już zrealizowane?

 

  1. 6.Proszę o poinformowanie mieszkańców o programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” na 2018 rok.