Marcin Jelinek                                                                   Książ Śląski, 28 marca 2018 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                                

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

1. W związku z ogłaszanymi informacjami na temat powstania żłobka w Kożuchowie, oraz wieloma pytaniami w tym zakresie pojawiającymi się w opinii publicznej, proszę       o informację:

a) jak wygląda sprawa dofinansowania niepublicznego żłobka w Kożuchowie             i w jakiej kwocie gmina Kożuchów będzie dofinansowywała pobyt dzieci w żłobku.

b) Proszę o podanie szczegółów w zakresie wynajmu pomieszczeń dla niepublicznego żłobka w budynku byłego gimnazjum w zakresie:

   - czasu na jaki została zawarta umowa?

   - kto zawarł umowę – Gmina Kożuchów czy SP 1 w Kożuchowie?

   - kwoty brutto za wynajem określony w umowie i częstotliwości regulowania tej należności?

   - kto pokrywa koszt mediów, najemca czy wynajmujący?

   - ile wynosi kaucja za wynajem pomieszczeń?

- kto dokonuje bieżących remontów i napraw?


2. W związku upłynięciem w dniu 31 marca br. obowiązującej aktualnie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, proszę o informację jakie taryfy będą obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2018 roku. Jednocześnie proszę o kopię wniosku taryfowego wraz z załącznikami jaki został złożony do regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” odpowiedniego dla naszej spółki PUK USKOM w Kożuchowie.

 

3. Coraz częściej pojawiają się informację, ze powiat nowosolski planuje dokonać likwidacji Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 5 w Kożuchowie. Proszę o informację czy obawy o szkolę są uzasadnione, proszę również wystąpić z oficjalnym zapytaniem do Zarządu Powiatu Nowosolskiego w zakresie ich planów odnośnie ZSP 5 w Kożuchowie.