Marcin Jelinek                                Książ Śląski, 30 maja 2018  roku
Radny Miejski w Kożuchowie
Książ Śląski 52a
67-120 Kożuchów


WNIOSKI/INTERPELACJE


1. Podczas 42. Dni Ziemi Kożuchowskiej dla zainteresowanych zostało udostępnione lapidarium. Jednak pojawiły się negatywne opinie o stanie przygotowania lapidarium dla zwiedzających. Proszę o wyjaśnienie ww. kwestii, dlaczego lapidarium zostało udostępnione w stanie nie przygotowanym (np. zarośnięte, nie skoszona trawa). Kto jest odpowiedzialny za to zaniedbanie?
2.  Proszę podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do utworzenia również na terenach wiejskich naszej gminy połączeń autobusowych w godzinach wieczornych oraz w soboty i niedziele. Aktualnie planowane połączenia w ramach komunikacji NOF-u przewidują, że nasze sołectwa mogą korzystać z komunikacji tylko od poniedziałku do piątku i to w godzinach tylko ranych i wczesno popołudniowych. Uważam że należy uruchomić co najmniej jedną linię komunikacyjną łącząca optymalnie nasze sołectwa z Kożuchowem i Nową Sola w godzinach wieczornych oraz w soboty i niedziele.
3. Proszę o informacje odnośnie sprawozdania PUK USKOM w zakresie iz w 2017 tylko przyjmowane były odpady z oczyszczalni ścieków, wcześniej pojawiały się informacje o innym typie odpadów.