INTERPELACJE ZŁOŻONE MA SESJI 25 kwietnia:

 

Książ Śląski, 23 kwietnia 2012 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

 

 

 

INTERPELACJA

 

 

W sprawie strategii gminy Kożuchów

 

 

W związku z dalszym nie przedstawieniem społeczeństwu naszej gminy, ponawiam zapytanie kiedy

zostanie przedstawiony projekt strategii rozwoju gminy  Kożuchów, przypominam że w tej sprawie,

niejednokrotnie padały już zapytania do Pana Burmistrza, ja osobiście również  złożyłem interpelacje

w listopadzie 2011 roku, otrzymując odpowiedz, że takowy projekt będzie gotowy na początku 2012

roku. Do dnia dzisiejszego nie został ona przedstawiony.

 

W nawiązaniu do tematu strategii pytam czy na dzień dzisiejszy gmina Kożuchów ma jakąkolwiek

obowiązującą jeszcze strategię rozwoju, czy  Strategia Ekorozwoju Miasta i Gminy Kożuchów,

przyjęta do realizacji uchwałą nr XXVI.180.2001  w dniu 22 lutego 2001 roku  jest nadal obowiązującym

dokumentem strategicznym ?

 

 

 

Książ Śląski, 24 kwietnia 2012 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

 

 

INTERPELACJA

 

 

W sprawie zatoczek w miejscowości Studzieniec

 

 

W związku z uzgodnieniami jakie zostały poczynione pomiędzy naszym samorządem,   a Zarządem Dróg Wojewódzkich

w Zielonej Górze pod koniec 2011 roku oraz wpisaniem do budżetu Miasta i Gminy Kożuchów kwoty 20 tyś zł

z przeznaczeniem na partycypację w kosztach przygotowania dokumentacji projektowej na budowę dwóch zatok

autobusowych w miejscowości Studzieniec zawracam się z zapytaniem na jakim obecnie etapie jest realizacja w/w

uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, czy rozpoczęto już przygotowywanie projektu ?