komisjee rada miejska kozuchowW dniu 29 sierpnia br. o godz. 16.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się posiedzenie Komisji.

 

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia komisji i przedstawienie porządku obrad.

2/ Rozpatrzenie skarg:

– OR.1510.4.2018;

– OR.1510.5.2018;

– OR.1510.6.2018;

– OR.1510.7.2018.

3/ Sprawy różne.

4/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.