sesjaa rada miejska kozuchow
 
Sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie zwołuje się na dzień 30 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja o stanie przygotowania jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
3. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
5.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku LX/1/18/
 
5.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP. /numer druku LX/2/18/
 
6.Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LIX.

8. Zamknięcie obrad sesji