Marcin Jelinek                                                                   Książ Śląski, 30 sierpnia 2018 roku

 

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                                

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

  1. W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” proszę o informacje jaki wniosek gmina Kożuchów w ramach tego naboru zamierza złożyć i czy powiat nowosolski planuje złożyć wniosek na którąś z dróg w naszej gminie? Termin składania wniosków mija 15 września.
  1. Proszę o udzielenie odpowiedzi na którą czekam już 5 miesięcy cyt. „W związku z ogłaszanymi informacjami na temat powstania żłobka w Kożuchowie, oraz wieloma pytaniami w tym zakresie pojawiającymi się w opinii publicznej, proszę       o informację:

b) Proszę o podanie szczegółów w zakresie wynajmu pomieszczeń dla niepublicznego żłobka w budynku byłego gimnazjum w zakresie:

   - czasu na jaki została zawarta umowa?

   - kto zawarł umowę – Gmina Kożuchów czy SP 1 w Kożuchowie?

   - kwoty brutto za wynajem określony w umowie i częstotliwości regulowania tej należności?

   - kto pokrywa koszt mediów, najemca czy wynajmujący?

   - ile wynosi kaucja za wynajem pomieszczeń?

   - kto dokonuje bieżących remontów i napraw?

  1. Proszę o informacje dlaczego gmina Kożuchów wycofała się z dofinansowania remontu drogi Książ Śląski – Czesław.
  1. Proszę o przegląd i przycięcie gałęzi na drodze w Studzieńcu na działkach nr. 303/9 (droga gmina).
  1. Proszę o dostarczenie tłucznia na drogę gminną w Książu Śląskim, na działce 230/2, która była w ostatnim okresie równana. Mieszkańcy, którzy zwrócili się do Pana Burmistrza o naprawę drogi bezpośrednio, zwrócili się do mnie o przypomnienie Panu, ze wg. nich miał być również dostarczony tłuczeń lub inne kruszywo. Nie uczestniczyłem w tych uzgodnieniach, więc nie mogę stwierdzić jakie one były. Dlatego jeżeli zgodnie z informacją od mieszkańców był tam planowany tłuczeń lub inne kruszywo to proszę o jego dostarczenie.