Ruszył nabór na dofinansowanie infrastruktury drogowej

1 września 2018 roku Wojewoda Lubuski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2019 roku do programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nabór będzie trwał do 15 września 2018 roku.

W bieżącej edycji gmina Kożuchów zamierza złożyć wniosek na remont ulicy H.Sienkiewicza i S.Reymonta. Jednakże, nie jest to jeszcze przesądzone bowiem nie jest jeszcze w pełni uzupełniona dokumentacja. Mam nadzieję, że jednak do 15 września uda się złożyć wniosek.
Powiat Nowosolski zamierza z  kolei złożyć wniosek na budowę tzw. obwodnicy Sokołowa.
Dla województwa lubuskiego w 2019 roku na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu przewidziano kwotę 47.625.301 zł do równego podziału na gminy i powiaty
po 23.812.650,5 zł. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.