Marcin Jelinek                                                           Książ Śląski, 25 października 2018 roku

 

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11E

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

  1. 1.Proszę o informacje na temat sporu w zakresie różnic w posiadanych przez gminę mapach odnośnie działki nr 128 w miejscowości Studzieniec na której znajduje się budynek byłej świetlicy wiejskiej. Czy gmina nie powinna rozważyć zawarcia w tym zakresie polubownej ugody satysfakcjonującej obydwie strony?
  1. 2.Proszę o udrożnienie cieku wodnego Mirotka w miejscowości Studzieniec na odcinku przyległym do działek od nr 162/3 do nr 529, bowiem notorycznie przy dużym stanie wody zalewane są działki nr 167/4 i 167/3.
  1. 3.Kilkakrotnie zwracałem się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu mieszkańców Studzienca w zakresie szamba na działce 6/10. Odsyłany byłem do USKOM-u, ponownie do urzędu. Biorąc pod uwagę skomplikowany stan rzeczy i wynikające z tego problemy uważam, ze gmina powinna pomóc w rozwiązaniu problemu tego szamba, bowiem obecny stan rzeczy jest w dalszym ciągu nie do przyjęcia.
  1. 4.Czy gmina jest właścicielem działki 16/114 w miejscowości Studzieniec, jeżeli tak to czy na tej działce mieszkańcy mogą wybudować boisko do piłki siatkowej i koszykowej i zaadoptować jako teren rekreacyjny?
  1. 5.Proszę o dostarczenie tłucznia na drogę gminną w Książu Śląskim, na działce 228/2, która była w ostatnim okresie równana. Mieszkańcy, którzy zwrócili się do Pana Burmistrza o naprawę drogi bezpośrednio, zwrócili się do mnie o przypomnienie Panu, ze wg. nich miał być również dostarczony tłuczeń lub inne kruszywo. Nie uczestniczyłem w tych uzgodnieniach, więc nie mogę stwierdzić jakie one były. Dlatego jeżeli zgodnie z informacją od mieszkańców był tam planowany tłuczeń lub inne kruszywo to proszę o jego dostarczenie.