Obwodnica Sokołowa

Wniosekinfo powiatu nowosolskiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie „Budowa obwodnicy m. Sokołów” znalazł się na 7 miejscu wstępnej listy rankingowej.

 

Inwestycja jest szacowana na 4 mln zł , z tego wkład własny to 2 mln zł. Jeżeli ww. miejsce zostanie utrzymane powiat otrzyma 2 mln zł na budowę obwodnicy.