budzet kozuchowa 2019Rada Miejska otrzymał projekt budżetu na rok 2019, zgodnie z deklaracjami burmistrza budżet zakłada dalszą kontynuację rozpoczętych działań i kontynuację obranej polityki finansowej.

Z podstawowych danych wynika:

Planowane dochody: 61 602 654,32 zł

Planowane wydatki: 65 380 425,00 zł

Deficyt: 3 777 770,68 zł

Planowane kredyty: 4 600 000,00 zł

Wśród najważniejszych (czyli najbardziej kosztownych jednostkowo) wydatków ( w tym inwestycji) z budżetu znalazły się np:

- budowa targowiska miejskiego – 1 mln zł

- budowa stadiony (razem z budynkiem) – 3,2 mln zł,

- budowa parkingu na ul. Kosciuszki - 0,55 mln zł

- dotacje dla miast Nowa Sól na sprawy związane z komunikacją międzygminna 1,5 mln zł

- dotacja dla powiatu nowosolskiego na projekt „Kolej na rower” – 1,4 mln zł

- klimatyzacja Ratusza – 0,3 mln zł,

- rozwój projektów związanych z e-usługami 0,5 mln zł,

- obsługa zadłużenia – 0,85 mln zł

- inwestycje oświetleniowe – 0,58 mln zł

- dotacje na zabytki – 0,4 mln zł