Wysokość diet Radnych Miejskich w Kożuchowie od dnia 23.11.2018r..

Kwota bazowa stanowiąca podstawę wyliczenia 1 789,42 zł.

  1. 1.Przewodniczący rady (było: 1342 zł ) teraz - 90 % = 1610,48 zł
  2. 2.Wiceprzewodniczący rady (było: 1163,12 zł)  teraz - 75 % = 1342 zł
  3. 3.Przewodniczący komisji stałej (było: 984,18 zł) teraz - 65 % = 1163,12 zł
  4. 4.Wiceprzewodniczący komisji stałej (było: 805,24 zł) teraz - 60 % = 1073,65 zł
  5. 5.Radny (było: 805,24 zł) teraz - 55 % - 984,18 zł

Radni którzy głosowali „za”: 6 osób: B.Brzezińska, Z.Szukiełowicz, P.Skwierczyński , K.Pazdyka, A.Nowocień, J.Greń,

Radni którzy glosowali „przeciw”: 2 osoby: M.Jelinek, A.Pikulski

Radni którzy wstrzymali się od głosu: 4 osoby: I.Drzewiecki, A.Iskra, H.Perdian, H.Kardynał