Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie, 29.11.2018

 

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska przyjęła wszystkie projekty uchwał. Z informacji istotnych dla mieszkańców wynika, iż:

- Burmistrz potwierdził, że wycofał się w tym momencie z planowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Sokołowa”, podtrzymuje zamiar realizacji inwestycji, ale nie z programu gdzie już teraz powiat nowosolski otrzymał dofinansowanie. Osobiście moja uwag dotyczy faktu, iż miesiąc po wyborach, z planowanych najbliższych inwestycji większych na obszarach wiejskich wypada właśnie obwodnica Sokołowa, zaś w budżecie na rok 2019 nie ma realizacji Sali w SP Mirocin Dolny. Czyli dwie duże inwestycje będą przesunięte w czasie?

- powrócił temat włączenia Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego do miasta Kożuchów, rada wyraziła zgodę na rozpoczęcie konsultacji – oby one były przeprowadzone uczciwie i rzetelnie, i dobrze przygotowane, nie jak to miało miejsce wcześniej, kiedy to praktycznie radni zostali postawieni przed faktem dokonanym.

- z zapytań mieszkańców, mogę odpowiedzieć, ze oświetlenie świątecznej Fontany kosztowało wg. burmistrza 5-6 tyś zł,

- dyskusje wywołała również program współpracy z organizacjami pozarządowymi i zapisana tam kwota na kulturę i sport, cześć radnych negatywnie oceniał ilość środków przeznaczonych na kulturę, mam nadzieje, ze przy uchwalaniu budżetu będą dalej konsekwentni i zmienia tą kwotę, albo odrzuca budżet, co by było bardzo ciekawe biorąc pod uwagę fakt, ze te opinie był ze strony radnych startujących z komitetu burmistrza,

- ma zostać powołana Komisja ds. statutu naszej gminy, bo kilak rzeczy statucie wręcz razi np. wg. statutu mamy dalej 19 sołectw..a Bielice?

-

Link do nagrania wideo z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=BOGyFcMt0Yo