Marcin Jelinek                                                                 Książ Śląski, 29 listopada 2018 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11E

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

  1. 1.W nawiązaniu do rozmowy z Panią kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej proszę o zabezpieczenie środków w roku 2019 na wymianę okien w mieszkaniu przy ulicy ul. Słowackiego. Stosowną prośbę w miesiącu listopad złożył najemca ww. lokalu mieszkalnego.
  1. 2.Proszę o informację czy prawdą jest, że gmina Kożuchów wystąpiła do powiatu nowosolskiego o rezygnację z inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Sokołów” na którą powiat nowosolski otrzymał dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
  1. 3.Proszę o przygotowanie zmian statutu gminy Kożuchów § 1 pkt. 4, § 42 pkt.2 ze względu iż są to zapisy nieprawidłowe.
  1. 4.Proszę o zmiany w statucie gminy Kożuchów poprzez wprowadzenie uregulowań odnoszących się do zapisów wynikających z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, analogicznie jak w statucie opisane sa kompetencje, prawa i obowiązki członków komisji rewizyjnej.