Marcin Jelinek                                                          Książ Śląski, 27 grudnia 2018 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11E

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

1. W dniu 5 grudnia odbył się Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W wielu samorządach praca wolontariuszy i osób działających w trzecim sektorze jest doceniana. Niestety w naszej gminie nie ma takiej inicjatywy. Doceniamy sportowców czy osoby działające w kulturze. Dlatego zwracam się z prośbą o przygotowanie możliwości dokonania wyróżnień osób, mieszkańców naszej gminy, którzy angażują się w rózie formy wolontariatu. Uważam, że jako samorząd ich zaangażowanie również powinniśmy docenić na forum gminy. Często są to nasi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele. Oni nie oczekują za to co robią nagród, ale uważam, że uroczyste słowo „dziękuję” im się należy.

Dlatego uważam, że w przyszłym roku zasadne jest im takie podziękowanie dokonać. Wachlarz ich zaangażowania i dziedzin w jakich działają na rzecz naszych mieszkańców jest przeogromny. Wiele z tych osób jest od bardzo wielu lat związana z różnymi akcjami i działaniami. Dlatego zasadne jest opracowanie regulaminy który umożliwi docenienie pracy wolontariuszy w naszej gminie. Osobiście marzy mi się by po raz pierwszy w przyszłym roku, zorganizowana została w naszej gminie Gala Wolontariatu, podczas której będziemy mogli właśnie podziękować naszym wolontariuszom, za ich pracę i serce, za poświecony czas i zaangażowanie, za to że po prostu są. Bo niejednokrotnie ich wkład w różnorakie pomoc przewyższa wkład, zwykłe społeczne zaangażowanie. Zorganizowanie Gali Wolontariatu dla naszych kożuchowskich wolontariuszy jest jednym z moich celów na przyszły 2019 rok do którego będę dążył. Jednak chciał bym by było to wydarzenie samorządowe, są rzeczy które nas mogą różnic, ale akcje charytatywne, zaangażowanie, wolontariat zawsze ludzi łączy. Chciałbym by praca wolontariuszy mogła być doceniania systematycznie co roku. Dlatego zwracam się do burmistrza o opracowanie takiego regulaminy i stworzenie np. statuetki kożuchowskiego wolontariusz, (Kożuchowskie Anioły ?). Oczekuję jednocześnie podjęcia stosownych działań na rzecz opracowania regulaminu, bo ja osobiście nie zaniecham dążenia do organizacji takiej gali, a tylko wspólna inicjatywa, uchwalenie prze radę regulaminu zapewni takiej idei trwałość bez względu kto będzie radnym czy burmistrzem.

 

2. W związku otrzymaną negatywną odpowiedzią z ZDW w Zielonej Górze z dnia 30-11-2018 ZDW –ZG-WZD-550-456/18 na wniosek o możliwość rozważenia rozbudowy istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 283 w miejscowości Książ Śląski oraz o wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na tej drodze i negatywnego stanowiska zarządcy drogi, proszę by Burmistrz Kożuchowa podczas najbliższego spotkania z Panem Dyrektorem ponowił naszą prośbę w tym zakresie i przekonał ZDW, ze rozbudowa chodnika w naszej miejscowości, ze względów bezpieczeństwa mieszkańców nowo wybudowanych domów jest niezbędna i potwierdził, ze mieszkańcy sołectwa gotowi przeznaczyć część funduszu sołeckiego w przyszłych latach na ten cel.

 

3. Proszę na wniosek mieszkańców i właściciela działki 55/4 w Książu Ślaskim, który na ww. działce będzie w najbliższym czasie otwierać pawilon handlowy – punkt informacyjny wraz ze sklepem - dofinansowany ze środków UE w ramach PROW w ramach konkursu prowadzonego przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” o uzupełnienie oświetlenia drogowego. Inwestycja taka jest niezbędna by zapewnić widoczność i bezpieczeństwo w tym rejonie nowo otwieranego punktu informacyjnego wraz z lokalnym sklepem. Istnieje możliwość zawieszenia oprawy na pobliskim słupie. Zadanie nie było zgłaszane wcześniej, bowiem dopiero teraz powstaje ww. pawilon w ramach ww. konkursu dofinansowanego ze środków UE.

 

4. Na wniosek mieszkańców proszę o pomoc w sprawie usunięcia bariery architektonicznej na przejściu dla pieszych w Książu Śląskim - droga wojewódzka nr 283. Pismo tej sprawie zostało skierowane do ZDW w Zielonej Górze, jednakże patrząc na ostatnie odpowiedzi, które zazwyczaj są negatywne nie napawa to optymizmem, dlatego stosowna prośbę również kieruje do naszego urzędu. Barierę stanowi wysoki krawężnik z lewej strony przejścia, co uniemożliwia swobodne najechanie na niego osób poruszających się z wózkiem. Krawężnik jest wysoki, a jest to główne przejście dla pieszych pozwalające na swobodna komunikację mieszkańcom wsi.

 

5. Podczas jednej z wizyt Pana Burmistrza na przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Studzieniec kilku mieszkańców zwróciło się do pana Burmistrza z prośbą czy składowany destrukt na jednej z działek na końcu miejscowości  Studzieniec, będący destruktem po zerwaniu starej  nawierzchni można wykorzystać do naprawy tych zjazdów i dojazdów do ich posesji oraz utwardzenia pozostałych dróg gruntowych w tym rejonie. Nie uzyskali odpowiedzi. Złożyłem stosowne zapytanie w tym zakresie do PZD, i aktualnie niektóre zjazdy, w ramach robót naprawczych są utwardzane tym materiałem. Jednak dalej nie jest utwardzana droga gmina biegnąca równolegle do drogi powiatowej, o co zwracali się do burmistrza mieszkańcy, czy zostanie dokonane jej utwardzenie tym destruktem w najbliższym czasie?

 

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w m. Studzieniec” proszę o informacje, kiedy ww. inwestycja będzie odbierana, bowiem dalej trwają prace porządkowe oraz są usuwane usterki. Uważam, ze niezbędne jest by w odbiorach uczestniczył ktoś z gminy i reprezentował interesy mieszkańców. Aktualnie jest brak całkowitego uporządkowania terenu i wiele dokonywanych dalej poprawek uniemożliwia jednoznaczne określenie czy wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców odnośnie dokonanej inwestycji zostały uwzględnione, czy będą jeszcze wykonywane w najbliższych dniach. Dlatego proszę o informacje do kiedy będą tam wykonywane prace, tak by można było jeszcze raz dokonać przeglądu ww. inwestycji i osoby z urzędu do uczestnictwa w odbiorze inwestycji.

 

7. Podtrzymuje swój wniosek złożony na sesji w dniu 14 grudnia i proszę o wykreślenie z budżetu gminy Kożuchów na rok 2019 zapisów dotyczących zamiany nieruchomości, w której występuje działka nr w miejscowości Książ Śląski. Stosowną zmianę proszę wykonać w najbliższej uchwale zmieniającej budżet na rok 2019.

 

8. Proszę o publikacje w BIP-ie Centralnego Rejestru Umów dla Gminy Kożuchów, do prowadzenia którego jest zobligowany, a w nawiązaniu do składanego ok. 6 miesięcy temu zapytania o ww. rejestr i udzielonej mi odpowiedz, że rejestr taki będzie prowadzony   i zgodnie ze zmianą ustawy o samorządzie gminy od nowej kadencji opublikowany w BIP-ie, w związku z tym zwracam się o dokonanie ww. publikacji.