Marcin Jelinek                                                          Książ Śląski, 31 stycznia 2019 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11E

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

1. Proszę o informację jak ostatecznie została uregulowana sprawa przebiegu dróg i modernizacji              ul. Nowosolnej poprzez budowę ronda, na skrzyżowaniu ze zjazdami w ul. Zygmuntowską i ul. Zieloną. Czy jest już ostateczna decyzja w tej sprawie?

 

2. W związku z planowanymi wyborami sołeckimi proszę o umieszczenie na stronie internetowej urzędu harmonogramu zebrań sołeckich.

 

3. Proszę o informacje o stanie mienia komunalnego na terenie obszarów wiejskich, jakie jest zarządzane przez każde z sołectw w gminie Kożuchów.