Burmistrz Kożuchowa ogłosił konsultacje w sprawie ZMIANY GRANIC Miasta Kożuchów poprzez wałczenie do miasta sołectw Podbazie Dolne i Podbrzezie Górne. Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem karty konsultacyjnej, której wzór określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.33.2019 Burmistrza Kożuchowa z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kożuchowa, Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Kożuchów, Podbrzezia Dolnego oraz Podbrzezia Górnego.

Konsultacje trwać będą od 25 lutego do 11 marca 2019roku.

Link: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/4/1667/Burmistrz_Kozuchowa_oglasza_przeprowadzenie_konsultacji_z_mieszkancami_Kozuchowa_2C_Podbrzezia_Dolnego_oraz_Podbrzezia_Gornego_2C_w_zakresie_zmiany_granic_miasta_Kozuchow_2C_poprzez_wlaczenie_obszaru_miejscowosci_Podbrzezie_Dolne_oraz_Podbrzezie_Gorne_do_obszaru_miasta_Kozuchow/wersja/3/