Znana jest już publicznie treść zarządzenia Burmistrza Kożuchowa odnośnie odwołania z funkcji Dyrektora CK Zamek. Trzy podstawowe zarzuty odwołania to:

- zaniechanie obowiązków i problemy ze współpracą z Schwepnitz,

- złamanie dyscypliny finansów publicznych !!!

- brak poszanowania pracowników

Dzisiaj okazuje się, że wiele uwag jakie były mówione na sesji, którym oficjalnie Burmistrz zaprzeczał stało się powodem na odwołanie. Mała hipokryzja ze strony burmistrza, bo gdy radni i mieszkańcy zwracali na pewne problemy uwagę, to burmistrz bronił dyrektora, a teraz sam wykorzystał te argumenty do odwołania.

Dwa tygodnie temu złożyłem pismo do burmistrza o umożliwienie kontroli dokumentów finansowych w CK Zamek, do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi …

Najpoważniejszym zarzutem jest złamanie dyscypliny finansów publicznych. Co ciekawe odkąd jestem radnym to znam tylko jeszcze jeden taki przypadek w naszej gminie, zarzuty wobec byłego burmistrza kierowane przez obecnego odnośnie remontu ul. Kraszewskiego.

Formalnie rozwiązanie umowy o pracę wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2019 roku, co się po tym dniu wydarzy pewnie wielu z Nas zaskoczy. Bo nie sądzę by to się tak polubownie skończyło, tym bardziej że każdy ma prawo do obrony przed zarzutami.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/system/pobierz.php?plik=KMBT22220190208090119.pdf&id=6855&stats=true