Marcin Jelinek                                                                     Książ Śląski, 28 lutego 2019 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11E

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

1. Proszę o informację, na jakim aktualnie etapie jest zadanie polegające na budowie dwóch zatok autobusowych (zwane : rozbudową) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w Studzieńcu.

 

2. Proszę o informację ile wpłynęło do gminy wniosków od roku 2014 z prośbą od mieszkańców o przejęcie drogi będącej ich własnością na mienie gminy. Moje pytanie jest w nawiązaniu do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kożuchowie na druku VII.2.19 , bowiem po rozmowach z kilkoma właścicielami podobnych dróg na terenie gminy, wszyscy mi potwierdzili, że otrzymali w takiej sytuacji odmowę. Więc moje pytanie jest odnośnie ile wniosków tego typu wpłynęło od roku 2014                 i ile zostało rozpatrzonych pozytywnie.

 

3. Proszę o umieszczenie na stronie www.kozuchow.pl bezpośredniego kontaktu do osoby, która przyjmuje zgłoszenia odnośnie awarii oświetleniowej na terenie gminy. Prośbę swoją motywuję faktem, że wielokrotnie mieszkańcy mi zgłaszali awarie oświetlenia drogowego z jednoczesną informacją, że w przypadku braku możliwości przekazania tego do sołtysa, nie wiedzą do kogo w urzędzie to zgłosić bo nigdzie nie ma o tym informacji.

 

4. Proszę o spis planowanych do realizacji w tym roku inwestycji polegających na uzupełnieniu oświetlenia drogowego na terenach wiejskich, informacje takie przekazywane były podczas komisji rozpatrującej budżet gminy na rok 2019.

5. Proszę o spis planowanych do realizacji w tym roku inwestycji polegających na utwardzeniu bądź naprawie dróg gminnych na terenach wiejskich, informacje szczątkowe były przekazywane podczas komisji rozpatrującej budżet gminy na rok 2019.