Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 26.03.2019 będzie rozpatrywana uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic Miasta Kożuchów poprzez włączenie miejscowości Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego do obszaru Miasta Kożuchów.