podatkiNa najbliższej sesji Rada Miejska będzie rozpatrywała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019. Również na tej sesji, jeżeli radniz akceptują zmiany, będą decydować o kredycie na 6 mln zł.

W budżecie pojawiają się nowe (a także ponownie wcześniej usunięte) zadania m.in.:

- „Budowa obwodnicy miejscowości Sokołów” (odszkodowania za grunty) – 0,35 mln

- „Zakup budynku przy ul. 1 maja w Kożuchowie” – 0,9 mln

- „Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Kożuchowie” – 0,45 mln

Wprowadzenie tych wydatków powoduje, że gmina pomimo przesunięć już posiadanych środków planuje również zwiększyć kredyt w roku 2019 z 4,6 mln zł do 6 mln zł.

Dodatkowo wprowadza się zadania mające być sfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie akurat trwa nabór wniosków.

„Budowa drogi gminnej nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 lipca do ul.Moniuszki w Kożuchowie” – 2,1 mln

„Budowa dróg gminnych ul. H.Sienkiewicza, ul. W.Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie” – 1,25 mln