komisje rada miejska 2W dniu 25 marca 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
Sytuacja osób niepełnosprawnych w gminie – działalność Stowarzyszenia „AGOS” i Kożuchowskiego Stowarzyszenia „Vitium”.
Materiały sesyjne.
Wnioski.
Sprawy różne.
Stan obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem murów obronnych i Lapidarium, wykorzystanie środków finansowych zewnętrznych – wizytacja w terenie.
Zamknięcie posiedzenia Komisji.