Zarząd Dróg Powiatowych jest w trakcie wyłaniania wykonawcy zadania „Rozbudowa drogi nr 3007F ul. Zygmuntowska w Kożuchowie” w ramach którego ma dojśc również do przebudowy skrzyżowania na ul. Nowsolnej.

Poniżej wyrys z dokumentacji wykonawczej odnośnie jak droga ma wyglądać po rozbudowie.

Termin zakończenia prac planowany jest na 30 sierpnia 2019, zaś do wczoraj był termin na składanie ofert przez zainteresowanych wykonawców.