komisjee rada miejska kozuchowW dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 14.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Plany i zamierzenia organizacyjno – finansowe związane z obchodami Dni Kożuchowa w 2019 r.
3. Promocja Gminy – m.in. org. Cosuchovia Dance 2019, Święto Jabłka, kiermasze i inne uroczystości i wydarzenia.
4. Materiały sesyjne.
5. Wnioski.
6. Sprawy różne.
7. Informacja dot. organizacji i funkcjonowania jednostek OSP w gminie Kożuchów – OSP Mirocin Dolny, OSP Studzieniec – wizytacja w terenie.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.