Marcin Jelinek                                                          Książ Śląski, 25 kwietnia 2019 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11E

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

  1. Proszę o zwrócenie uwagi podczas przyznawania dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, by co najmniej połowa środków dotacyjnych była przekazywana na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenach zurbanizowanych sołectw, bez względu na to czy dany rów przylega do terenów członków spółki czy nie przylega i aby taki zapis był warunkiem przyznania dotacji dla spółki. Rada Miejska zapewnia w budżecie gminy środki na dotacje, na tej podstawie Burmistrz może również ewentualnie egzekwować zasady jej przyznawania. Organem gminy który ogłasza konkurs na dotacje jest Burmistrz Kożuchowa w formie zarządzenia. Dlatego proszę by taki zapis znalazł się w ogłoszeniu o konkursie na dotacje dla spółek wodnych w formie wydawanego w tym celu kolejnego zarządzenia, zmieniajacego pierwotne.

 

 

  1. Na prośbę zainteresowanych mieszkańców proszę o remont mostku w cieku wodnym CS-2 w miejscowości Książ Śląski przy działce 138/11, prośbę swoją motywuję nienajlepszym stanem obiektu, brakiem barierek zabezpieczających przejście od cieku wodnego. Jest to mostek na którym w ostatnim czasie doszło do śmiertelnego wypadku dziecka.

 

  1. W związku z opublikowanym wykazem nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż proszę o informację, odnośnie budynku przy ul. Słowackiego 20, gdzie obowiązuje długoletnia umowa na dzierżawę części budynku, jak ta umowa ma się w stosunku do przeznaczenia ww. budynku pod sprzedaż?

 

  1. Kiedy Pan Burmistrz ma zamiar ogłosić kolejną edycję Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego, jest już bowiem koniec kwietnia, zazwyczaj w tym okresie były już wyłonione projekty do realizacji.

 

  1. Proszę o umieszczenie na BIP-ie opinii RIO do Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2019 rok oraz do Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu.