W Kożuchowie najpierw woda, potem śmieci …

Niestety potwierdzają się informacje o zdecydowanym wzroście stawki na osobę za wywóz odpadów w całym powiecie nowosolskim. Od 1 lipca wzrośnie ona z 10,50 zł do 15,00 zł za odpady segregowane i aż z 19,00 do 30,00 zł za niesegregowane. Oznacza to wzrost w skali roku np. dla 4 osobowej rodziny opłaty łącznej za śmieci segregowane z 504 zł, aż do 720 zł. Czyli blisko o 50%. Zdecydowanie więcej zapłacą osoby niesegregujące śmieci .

W naszej gminie Kożuchów jednak wcześniej bo już pod koniec czerwca wzrosną opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków. Stawka podstawowa za 1 m3 wody z aktualnie obowiązującej 5,69 zł wzrośnie do kwoty 5,88 zł , abonament z 6,16 zł do kwoty 6,34 zł, zaś za odprowadzenie ścieków 1 m3 z kwoty 7,60 zł do kwoty 7,85 zł , a abonament za ścieki z kwoty 9,68 zł do kwoty 9,93 zł ( wszystkie podane stawki to brutto).

Na temat gospodarki wodno-ściekowej jak i odbioru odpadów wiele razy zabierałem głoś i wyrażałem swoją opinie, która nie jest pozytywną w stosunku do tego co się dzieje. Można było zrobić to inaczej, jednak proponowane przeze mnie rozwiązania nie zyskały aprobaty. Podobnie jak np. wprowadzenie dopłat do m3 wody, czy samodzielne prowadzenie gospodarki odpadami. Na pewne działania dzisiaj jest już niestety za późno. Teraz pozostaje nam mieszkańcom tylko płacić nowe stawki i taryfy.