komisjee rada miejska kozuchowZawiadamiam, że w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja PUK USKOM dotycząca stanu realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.
3. Funkcjonowanie PUK USKOM z uwzględnieniem sytuacji finansowej:
- zarządu nieruchomościami (wspólnoty) – plany remontowe wspólnot mieszkaniowych z uwzględnieniem dofinansowania na obiekty zabytkowe;
- zarządu cmentarzami;
- funkcjonowania oczyszczalni ścieków;
- funkcjonowania wodociągów;
- funkcjonowania wysypiska odpadów;
- zarządu targowiskiem i poprawy jego funkcjonowania – przebudowa;
- pozostałych usług.
4. Materiały sesyjne.
5. Wnioski.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.