sesjaa rada miejska kozuchowW dniu 30 maja 2019 r. o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się zwołuję sesja  Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z działalności PUK USKOM za 2018 rok, plany remontowe i inwestycyjne na lata 2019-2020. Informacja dot. stanu realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.
3. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   5.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku XII/1/19/
   5.2. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2019-2035. /numer druku XII/2/19/
   5.3. zmieniającej uchwały w sprawie powołania Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku XII/3/19/
   5.4. powołania Kapituły Honorowej. /numer druku XII/4/19/
   5.5. uchwalenia programu polityki zdrowotnej – Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia. /numer druku XII/5/19/
   5.6. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku XII/6/19/
   5.7. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku XII/7/19/
   5.8. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku XII/8/19/
   5.9. zamiany nieruchomości. /numer druku XII/9/19/
   5.10. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 na odcinku Kożuchów-Czciradz w zakresie budowy chodnika”. /numer druku XII/10/19/
   5.11. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku XII/11/19/
   5.12. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku XII/12/19/
   5.13. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku XII/13/19/
   5.14. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku XII/14/19/
   5.15. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku XII/15/19/
   5.16. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku XII/16/19/
   5.17. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku XII/17/19/
   5.18. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku XII/18/19/
   5.19. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku XII/19/19/
   5.20. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku XII/20/19/
   5.21. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku XII/21/19/
   5.22. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. /numer druku XII/22/19/
   5.23. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. /numer druku XII/23/19/
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołów z sesji Nr X i XI.
8. Zamknięcie obrad sesji.