W dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przygotowanie jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020. Sytuacja finansowa placówek.
3. Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach z UE.
4. Analiza działań podjętych w celu pozyskiwania innych zewnętrznych środków pomocowych.
5. Materiały sesyjne.
6. Wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.