INTERPELACJE/ZAPYTANIA

 

  1. 1.W dniu 24 lipca br. skierowałem do tut. urzędu zapytanie odnośnie własności terenów w okolicach zabudowań w Studzieńcu tzw. „bloków” w celu lokalizacji tam placu zabaw – terenu rekreacyjnego. Niestety z informacji wynika, iż gmina nie posiada tam żadnego terenu. Szanowny Panie Burmistrz z racji ilości dzieci zamieszkałych w rejonie tzw. bloków w Studzieńcu jest ich prośbą by powstał tu mały teren rekreacyjny. Bowiem aktualnie muszą pokonać dość duża odległość by skorzystać z placu zabaw w okolicach Świetlicy. Dlatego zwracam się z zapytaniem czy gmina planuje w jakiś sposób rozwiązać ten problem?
  1. 2.Proszę o przygotowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminów placów zabaw na terenie gminy Kożuchów.
  1. 3.Kilka tygodni temu na placu zabaw w Książu Śląskim (domniemam że w innych sołectwach również) został umieszczony Regulamin korzystania z placów. Wrócę do tematu należytego ich utrzymania, który spoczywa na gminie, a właściwie w tej chwili na MOSIR-e. Pytanie zasadnicze biorąc pod uwagę bieżące utrzymanie i konserwację dlaczego ww. plac zabaw do dzisiaj nie został w sposób należyt utrzymane – np. w Ksiażu Śląskim że np. huśtawka ”ledwo się trzyma”, kolejna jest uszkodzona. Z tego sprzętu ciągle korzystają dzieci. Nie uważa Pan Burmistrz, że należało by tą sytuację zmienić i znaleźć rozwiązanie? Jeżeli gmina przekazuje do bieżącego utrzymania MOSIR-owi place zabaw to należy się zastanowić i tworzyć takie warunki również finansowe) w których jednostka ta będzie w stanie realizować to zadanie.
  1. 4.Odnośnie udzielonej odpowiedzi na pismo z dnia Książ Śląski, 162019 roku odnośnie wielokrotnych już próśb   do urzędu o dostarczenie tłucznia do utwardzenia drogi na działce 6/17 w miejscowości Studzieniec i informacjach jakie mi zostały przekazane, że nie ma możliwości dostarczenia tłucznia bowiem wg. ewidencji gruntów owa działka nie jest majątkiem gminy. Proszę o jednoznaczne określenie czy gmina złożyła już wniosek o przejęcie ww. działki, jeżeli tak to kiedy to nastąpi jeżeli nie złożyła to jakie są tego powody.
  1. 5.W nawiązaniu do dyskusji na temat remontu wiat przystankowych w m. Książ Śląski z sesji w miesiącu czerwcu i wstępnej deklaracji, ze we wrześniu Burmistrz oceni czy znajdzie środki na ich remont proszę o odpowiedz czy takie środki znajdą się, czy jednak nie będzie możliwości remontu bądź zakupu nowych wiat przestankowych do m. Książ Śląski.