komisjee rada miejska kozuchowW dniu 29 września 2019 roku o godz. 10.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.

2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

3. Wnioski do budżetu Gminy na rok 2020.

4. Informacja z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie Gminy na rok 2019.

5. Materiały sesyjne.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                             

     Grzegorz Wajman