Marcin Jelinek                                                                       Książ Śląski, 26 września 2019

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11 E

67-120 Kożuchów

INTERPELACJE/ZAPYTANIA

  1. W związku z problemami odnośnie odbioru gabarytów przez PUK USKOM                      w miesiącu wrześniu oraz informacji, że termin jednodniowy, który jest dla spółki nie realny by go spełnić w celu odbioru na terenie gminy gabarytów wnoszę o rzetelne podejście do tematu i wystąpienie do EKO-PRZYSZŁOŚCI o zmianę ww. zapisów w umowie tak by termin był rozłożony na poszczególne rejony, a odpady gabarytowe nie leżały przy domach przez ponad tydzień.
  1. Na sesji sierpniowej burmistrz oświadczył, że wszelkie problemy związane                          z dojazdem dzieci do szkół zostały rozwiązane, a nowy rozkład jest optymalny. Niestety, pojawiły się problemy szczególnie z powrotami do niektórych miejscowości: Stypułów, Studzieniec. Jak i problem, iż niektóre autobusy są przepełnione np. linia Książ Śląski/Studzieniec – Kożuchów. Proszę o ponowną weryfikację tych uwag                i rozwiązanie ww. problemów.
  1. Co kilka miesięcy regularnie od kilkunastu lat powtarza się sytuacja z brakiem przydatności do spożycia wody z ujęcia w Mirocinie Średnim. Problem dotyka mieszkańców Studzieńca, Mirocina Dolnego, Mirocina Średniego i Mirocina Górnego. W mojej ocenie problem jest w dużej mierze bagatelizowany przez gminę i PUK USKOM. Po pierwsze możemy zauważyć regularnością tych problemów w czasie, po drugie o ile spółka nie ma wpływu na niektóre zaistniałe sytuacje, to jednak pojawiające się problemy i powtarzalność z pewnością nasuwa osobą decyzyjnym w spółce obraz z którego mogą wywnioskować iż dalszy bark modernizacji całej sieć w tych miejscowościach będzie skutkował dalszymi problemami i ryzykiem wystąpienia       tak poważnych zanieczyszczeń wody pitnej jakie miało miejsce w ostatnich tygodniach. W związku z tym po raz już kolejny apelują do gminy jak i do spółki USKOM o zdroworozsądkowe podejście do tematu i rozwiązanie problemu. Dalszy brak reakcji i tylko podejmowanie działań doraźnych jest skazaniem mieszkańców tych miejscowości na dalsze problemy z wodą i stwarza poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. W najbliższej przyszłości nie ma żadnej informacji, aby gmina podjęła działania zmierzające do kompleksowej modernizacji całej sieci na obszarze wspomnianych sołectw.